Advanced Video Compressor 2012 نرم افزار کاربردی و بسیار مفید به منظور فشرده سازی فایل های ویدیویی می باشد ، اگر قصد دارید یک ویدیو را در اینترنت منتشر کنید اما حجم آن بالا است و احساس می کنید که باید حجم آن را کاهش دهید برای مثال برای اثبات چیتر بودن یک فرد باید ویدیو و مدارک جمع کنید که میتوانید با این برنامه حجم ویدیو ضبط شده رو کم کنید!