چیت Teleport To Marker :

تا حالا شده بخواید یه جا به جایی سریع داشته باشید و سریع به محل مورد نظرتون برسید امروز براتون چیتی آماده کردیم که با تعین محل مورد نظر روی نقشه با فشردن دو کلید بدون دردسر و سریع به اونجا منتقل میشید