مود S0beit 4.4.0.1:

سوبیت مجموعه چند چیت قدرتمند است که برای نسخه 0.3.7 سمپ نیز منتشر شده است!از چیت های آن میتوان به فلای (پرواز) وال هک ، ایم و ... اشاره کرد!جدید ترین ورژن این برنامه همکنون در سایت مود شاپ قابل دریافت است.