چیت Car Explosion:

امروز برای شما چیتی کاربردی آماده کردیم!کار اکسپلوژن،با این چیت شما میتوانید ماشین های رقیبان و دشمنان خودتون از فاصله دور منفجر کنید! تنها کافیست در بازی فاصله در حد دیدن پلیر باشد و پلیر مورد نظر سوار خودرویی باشد {ماشین،موتور،هواپیما و ...}!