چیت پیزا بوی:

اگر پلیر سرور های دزد و پلیس باشید حتما با شغل پیزا بوی آشنایی دارید،شما در این شغل موظف هستید بسته های پیتزا را به سفارش دهندگان تحویل دهید که زمان زیادی طول میکشد تا کارمزد بگیرید،اما با کمک این چیت میتوانید در مدت زمان کوتاه تمام بسته ها را تحویل داده و کارمزد دریافت نمایید.