چیت afk ghost:

تا حالا شده دلتون بخواد مثل یک روح در سرور بدون جلب توجه و دیده شدن بچرخید ؟ با کمک این چیت شما مثل یک روح میتوانید آزادانه در مپ بچرخید و گشت بزنید! بقیه پلیر ها شمارو تو قسمتی که چیت رو فعال کردید به صورت afk میبینند فقط یادتون باشه روح ها نمیتونن کسی رو بکشن یا لمس کنن