چیت MasterCar:

اگر یکی از پلیر های سرور های TDM یا همان جنگی باشید،تا کنون متوجه شده اید که برخی از وسایل سرور مثل جت هانتر و تانک نیازمند سطح یا اسکور بالایی هستند که تا به آن درجه نرسید توانایی استفاده از آنان را ندارید! اما امروز برای شما چیتی قرار دادیم که شما حتی با اسکور 0 هم میتوانید از تمامی وسایل موجود در سرور استفاده کنید!