چیت WeaponHack:

چیت weapon یا همان اسلحه چیتی معروف است که به تازگی ورژنی غیر قابل شناسایی توسط سرور آن منتشر شده این نسخه هم اکنون به صورت رایگان در مود شاپ قرار گرفته است!