چیت ایم بوت:

چیت ایم بوت،یکی از شناخته ترین و معروف ترین چیت های سمپ است!با کمک این چیت شما میتوانید به طور اتوماتیک با هر تفنگی بدون هیچ خطایی به پلیر مورد نظر دمیج وارد کنید،یکی از تفاوت هایی که این نسخه با نسخه های مشابه دارد امکان تیر اندازی اتوماتیک است.