چیت Speed:

چیت speed یکی از بهترین چیت های موجود برای سمپ میباشد که شما میتوانید سرعت ماشین رو تا حد قابل توجهی تغییر دهید! یکی از تفاوت هایی که این چیت با افزونه سرعت سری چیت سوبیت دارد ، ماشین به صورت خودکار بعد از کمی اسپید ترمز نمیگیره و میتونید راحت از چیت استفاده کنید.